Wat doe ik

 

 

Ik coach en begeleid individuen en groepen. Ik doe dit niet vanuit een standaard methodiek, maar pas toe wat voor die situatie het meest geschikt is. Hierbij ga ik zowel analytisch als systemisch te werk. Het totaal van hetgeen zich aandient, zowel bovenstroom als onderstroom, geven informatie voor de aanpak.

individueel

Individuele coaching en begeleiding zet ik in bij persoonlijke vraagstukken ÉN bij zicht krijgen op de volgende stap in werk of onderneming.

Ik werk vooral vanuit systemische coaching en emotiecoaching. Zo nodig combineer ik beide en voeg er nog wat aan toe. Uiteindelijk is dat wat zich bij jou aandient bepalend voor hoe de coaching en begeleiding verloopt.

groepen/teams

Indien er ‘gedoe’ is binnen groepen/teams ga ik samen op zoek naar de oorsprong, zowel met een analytische als met een systemische aanpak. Vaak blijkt inzicht al een enorme stap naar beweging. Zonodig loop ik een korte periode mee.

Wat is Emotiecoaching?

Emotiecoaching is een coachvorm waarbij de emoties leidend zijn voor het gesprek en de begeleiding. Niet de gedachte of de overtuiging, maar de emotie die daar aan vooraf ging. De emoties geven aan van waaruit de beweging kan plaatsvinden. Emoties hebben een eigen taal en betekenis en geven veel inzicht. De basis van waaruit vanuit de kern de beweging gemaakt kan worden.

Wat is systemisch coachen?

Met systemisch coachen wordt de informatie, die veelal onbewust of halfbewust, ligt opgeslagen in het systeem van de mens en haar omgeving toegangelijk. Het betekent uitzoomen, breder kijken dan het probleem of issue wat zich primair toont.

 

Systemisch en analytisch kijken

Bij analytisch kijken wordt informatie verzameld. Er wordt gekeken naar de directe relatie tussen oorzaak en gevolg. De aanpak richt zich op de het oplossen van het probleem. Oftewel er wordt ingezoomd.

Bij systemisch kijken wordt het systeem als geheel bekeken. Er wordt voorbij het incident gekeken en het wordt in een bredere context geplaatst. Deze manier van kijken is erop gericht om inzicht te krijgen in waar het stagneert. Met dit inzicht wordt het mogelijk om stappen te zetten die beweging brengen. Er wordt uitgezoomd.

 

Vanuit het hart in beweging

nieuwsgierig wat ik voor jou kan betekenen?

© Dorannejanssen 2021 | Privacy statement | Ethische code